Aanmelden
 
 zevergem.org 

  Skip Navigation LinksStartpagina > Cultuur Samenleving > - 769 -

769 - Een beeld van mijn dorp

WAT BEDOELEN WE MET ‘ DE IDENTITEIT VAN EEN DORP’?

(Achtergrondinformatie.)

Een dorp herken je aan een aantal typische kenmerken. Het bestaat uit een kern met een hogere bewoningsdichtheid. In die kern is het sociale leven van het dorp geconcentreerd. Een aantal diensten en gebouwen verwijzen daarnaar: een kerkgebouw, middenstand, ontmoetingsruimte, … Verder van de kern is er meer verspreide bebouwing en daar rondom veel open ruimte, voornamelijk in gebruik voor landbouw. Ook op sociaal vlak zijn er typische kenmerken voor een klassiek dorp. De bewoners kennen elkaar en leven mee met elkaars wel en wee.
Afgezien van die algemene kenmerken, die voor zowat alle dorpen in Vlaanderen gelden, is elk dorp toch weer anders. Als we kunnen bepalen waarin een bepaald dorp anders is dan alle andere dorpen, dan hebben we het over de ‘identiteit’ van dat dorp. Dat specifieke van een dorp kan met heel wat factoren te maken hebben :

  • economie: specifieke economische activiteiten, …
  • geschiedenis: historische gebeurtenissen of figuren, de invloed die het dorp in het verleden op zijn omgeving heeft gehad, …
  • sociaal leven: bepaalde aspecten van het gewone sociale leven van een dorp zijn anders of meer/minder vertegenwoordigd in vergelijking met een doorsnee dorp, specifieke bevolkingsgroepen of –categorieën, …
  • ruimtegebruik: het ruimtegebruik in het dorp is anders dan in een doorsnee dorp ingedeeld, er zijn ruimtegebruikers bijzonder sterk of net weinig vertegenwoordigd, …
  • landschap: typische kenmerken in het landschap, structurele landschapselementen, …
  • cultuur: specifieke culturele waarden, opvallende aanwezigheid van kunstbeoefenaars, …
  • volksaard: specifieke karaktertrekken die aan de traditionele bewoners worden toegeschreven, …
  • erfgoed: gebouwen, voorwerpen, ambachten, verhalen, recepten, folklore, ….

Als je deze factoren van identiteit eens toepast op jouw eigen dorp kom je ongetwijfeld uit bij de identiteit van ons dorp Zevergem.

‘HET BEELD VAN MIJN DORP ZEVERGEM’ IS EEN LAEDERPROJECT.

Leader is een Europees programma dat de ontwikkeling van dorp en platteland in de Europese Unie wil stimuleren. Sinds kort is Zevergem erkend als een deel van het plattelandsgebied binnen de regio Meetjesland, Leie en Schelde. Het gemeentebestuur van De Pinte diende bij de Leadergroep Meetjesland, Leie en Schelde het project ‘Het beeld van mijn dorp Zevergem’ in. Met ondersteuning van de gemeentelijke cultuurbeleidscoördinator zal de Werkgroep 7.6.9 dit project uitvoeren.

De financiële middelen voor dit project komen van de gemeente, het provinciebestuur, Vlaanderen en het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling.

GEPLANDE ACTIVITEITEN.

Op de tijdlijn vindt u een voorlopige lijst met data van de geplande activiteiten in het kader van het project. [Klik hier...]Copyright 2001-2008 - www.zevergem.org © Jean Paul Mertens.
Voor meer inlichtingen betreffende deze site: webmaster@zevergem.org

 Deze site is reeds maal bezocht sedert 28/04/2001