Aanmelden
 
 zevergem.org 

  Skip Navigation LinksStartpagina > De Parochie > Liturgische Werkgroep > Wat doen ze

De Liturgische werkgroep Zevergem:


Een groep mensen die samen brainstormen, vergaderen, praten of gewoon samenzijn om na te denken over de liturgie. Op welke manier kan liturgie aangenaam zijn voor wie er aan deelneemt zonder afbreuk te doen aan de essentie.

Als je wil weten waarom ons
logo armpjes heeft
lees dan helemaal onderaan.

Samen met de pastoor steken enkele mensen de koppen bij elkaar om van iedere viering iets te maken. Vooral de sterke momenten door het jaar komen onder de aandacht: feestdagen, vasten, advent, Maria-bedevaart, de goede week, de kruisweg enz. 

De deelnemende mensen, van jong tot minder-jong, zowel vrouwen als mannen, komen uit de verschillende groepen die met liturgie verbonden zijn: Lectoren, acolieten, koren, catechese, onderhoud en bloemschikken van de kerk, de kerkfabriek, de school, en niet te vergeten de mensen van Parochie Project Zevergem.  

Er wordt getracht om alle lagen van de bevolking te betrekken bij de vieringen, zo worden er zowel jeugdvieringen als klassieke vieringen gehouden tijdens de hoogmis op zondag. Op deze manier leert ieder ieders aanpak te waarderen.

Dat het werkt getuigt de groeiende groep mensen die terug de zondagsvieringen bijwonen in ons kleine kerkje. De keren dat bij de speciale vieringen mensen geen zitplaatsje meer vinden worden frequenter. 

Dit laatste is reeds een voldoende stimulans om hiermee door te gaan. Echter koken kost geld... om een en ander te bekostigen is afgesproken dat de omhalingen op hoogdagen, de kas parochieanimatie mogen spijzen. Als u dus uw extra waardering voor de Liturgische Werkgroep wil uiten, rekenen wij op die momenten op uw milde bijdragen.

Zo ziet u maar dat liturgie maken best gezellig kan zijn.
vlnr Sanne, Chantal, Pastoor Karel, Mariette, Maria, Piet, Daniel, Jean Paul.
Waren er die keer niet bij: Koen Begott, Hubert Van De Kerkhove

Wenst u zelf eens een mis te verzorgen, voor de vereniging, de wijk, of om welke aanvaardbare reden dan ook, maar aarzel je de stap te zetten, of lijkt het je gewoon teveel voor één persoon. Aarzel dan zeker niet om met ons contact op te nemen. Wij zullen je graag bijstaan met raad en indien nodig met daad om er een sfeervolle viering van te maken.

Hebt u eigen suggesties, op- of aanmerkingen, kritiek of voorstellen laat het ons zeker weten.

In elk geval, in naam van de ganse ploeg dank voor uw meevieren.

A Hug

It's wonderous what a hug can do,
a hug can cheer you when you're blue.
A hug can say, "I love you so",
or, "Gee, I hate to see you go".
A hug is "Welcome back again!"
and "Great to see you!"
or "Where've you been?".
A hug can soothe a child's pain,
and bring a rainbow after rain.
The Hug! There's just no doubt about it,
we scarely could survive without it.
A hug delights an warms and charms.
It must be why God give us arms.

So stretch those arms without delay
and give someone a hug today...

When in your  heart you feel a tug,
Just know it's an angel hug.

Een Knuffel. (vrij vertaald)

't Is verbazend wat een knuffel kan doen
Een knuffel kan je opvrolijken als je teneergeslagen bent.
Een knuffel kan zeggen hoeveel ik van je hou,
of zeggen dat ik je niet graag zie gaan.
Een knuffel is "Welkom terug"
en "Blij je te zien"
"waar was je zo lang"
Een knuffel kan een kinds pijn doen wegsmelten,
kan een regenboog zijn na zonneschijn.
Een knuffel, en daar twijfelt niemand aan,
zou overleven bijna onmogelijk maken.
Een knuffel verlicht, verwarmt en charmeert...
Dít moet de reden zijn waarom God ons armen gaf.

Dus open uw armen, zonder uitstel,
en GEEF vandaag iemand een knuffel...

Mocht je in uw hart een raar gevoel krijgen,
weet dan... dat ook een engel knuffelt.

P.S. Mocht iemand weten wie de schrijver is van dit prachtige gedicht laat het zeker weten webmaster@zevergem.org Een zoektocht op het internet leverd 1470 pagina's waar dit gedicht op voorkomt...Copyright 2001-2008 - www.zevergem.org © Jean Paul Mertens.
Voor meer inlichtingen betreffende deze site: webmaster@zevergem.org

 Deze site is reeds maal bezocht sedert 28/04/2001