Aanmelden
 
 zevergem.org 

  Skip Navigation LinksStartpagina > De Parochie > PPZ

PAROCHIEPROJECT ZEVERGEM


Rond de drie V’s (viering, vorming en vereniging) kwamen we al enkele keren samen en bij elke vergadering werden de ideeën steeds concreter in gevuld. Als streefdatum voor een autonome werking (d.w.z. zonder de coördinerende en sturende aanwezigheid van het Roeach-centrum – in de persoon van E.H. Frans De Maeseneer) werd kerst 2002 vooropgesteld. Om nog concreter te kunnen voorbereiden, hebben we voor onszelf ook een soort minimumprogramma opgesteld. Wat willen we tegen die datum bereikt hebben?

De V van Viering : met de Liturgische Werkgroep willen we graag – naast de reeds bestaande werking rond de sterke tijden van het jaar (advent en vasten) – themamissen en (als het enigszins kan) wijkmissen aanmoedigen en uitwerken. Daartoe zal het nodig zijn een liturgische kalender op te stellen, waarin deze vieringen een plaats krijgen. Uiteraard zal naast de voorbereiding ook tijd en energie nodig zijn om mensen naar deze vieringen uit te nodigen. Dit zal gebeuren via het parochieblad, onze website en via (persoonlijke) uitnodigingen. Uiteraard staat de liturgische werkgroep hier niet alleen voor, zij is het dragende platform. Wij hopen veel mensen te kunnen betrekken in deze vieringen, zodat ze telkens een surplus betekenen voor onze gelovige gemeenschap.

De V van Vorming Naar volwassenen toe wordt op dit moment vooral gewerkt naar het verstrekken van informatie, naar jongeren toe is de vormselcatechese goed uitgebouwd in de parochie. De daarop aansluitende kringwerking kent enig succes en zal zeker verder gestimuleerd worden. We willen ook hier trachten naar een grotere inbreng van de “leek”. Het zou mooi zijn als we kunnen een bescheiden maar zinvolle gebedscultuur uitbouwen in Zevergem. Daartoe moeten voldoende mensen zich geroepen voelen om mee te helpen voorbereiden en organiseren. Enkele gebedsdiensten moeten haalbaar zijn: het gebed als steunpilaar van ons persoonlijk geloof, dat we toch met anderen willen delen.

De V van Vereniging: een kleine rondvraag bij onszelf maakte al meteen duidelijk dat reeds veel mensen actief betrokken zijn bij dit aspect. In het stille verborgene doen al heel wat mensen aan (georganiseerd) liefdadigheidswerk. De aanwezigheid van de parochie bij zieken (ziekenzorg) is daar een voorbeeld van. Wij willen eerst werk maken van het preciezer “inventariseren” van wat reeds gedaan wordt. In elk geval willen wij snel werk maken van een onthaalbrochure voor nieuwe inwoners. De zorg voor elkaar op de parochie blijft een belangrijke opdracht voor alle christenen. Door die zorg kunnen wij van onze parochie een bloeiende en gelukkige gemeenschap maken.

U ziet: onze doelen zijn misschien nog wat vaag geformuleerd, maar ze krijgen vast en zeker een zeer concrete inhoud. Wij bouwen verder aan onze parochie van de toekomst. Wij mogen bovendien ervaren dat wij daar helemaal niet alleen hoeven aan te werken: wij weten dat wij kunnen rekenen op heel wat enthousiaste gelovigen. En reken maar: wij zullen elkaar nog dikwijls nodig hebben in de nabije toekomst.

P.P.Z.
Copyright 2001-2008 - www.zevergem.org © Jean Paul Mertens.
Voor meer inlichtingen betreffende deze site: webmaster@zevergem.org

 Deze site is reeds maal bezocht sedert 28/04/2001