Aanmelden
 
 zevergem.org 

  Skip Navigation LinksStartpagina > Kennismaking > De Aardrijkskunde > De Steenbakkerij

De Steenbakkerij.


De Steenbakkerij is lange tijd een belangrijke nijverheidstak geweest te Zevergem.

Om deze uitstervende bezigheid te vereeuwigen wil ik langs deze weg een oproep doen voor fotomateriaal en aanvullingen  om hier te vermelden.

De steenbakkerij gelegen langsheen De Schelde was gespecialiseerd in de vermaarde handgevormde Scheldesteen. De Zevergemse Scheldesteen was heinde en verre gekend omwille van zijn goede kwaliteit.

De klei werd in de ondiepe kuilen met water vermengd en tot modder getrappeld. Vervolgens werd hij met een kruiwagen naar 'de tafel' gevoerd. De 'vormer' vulde zijn houten vorm met de natte klei, de gevulde vorm werd door jonge knapen 'afgedragen', geledigd om te drogen, en daarna leeg terug naar de tafel gebracht. Wanneer de 'rauwe' steen voldoende gedroogd was werd hij in een met stro gedekt 'laaghuis' op speciale wijze gestapeld, zodat een luchtstroom de steen verder kon uitdrogen. Was de steen voldoende 'luchtdroog', dan werden veldovens gebouwd waarin de steen 'gebrand' werd.

De gebakken stenen werden op speciale kruiwagens (zonder zijwanden en met een hoge rug) geladen en naar de wagens of naar de schuiten gebracht die voor het verdere transport zorgden. Sommige van die schuiten waren voorzien van zeilen, maar de meeste waren jaagschuiten die al dan niet door paarden langs de trekweg werden voortgetrokken. Deze trekweg (die loopt van Zwijnaarde tot door Oudenaarde) is nog steeds een druk bezochte weg, weliswaar door wandelaars en fietsers. Veel van de toenmalige schippers die voor het transport zorgden woonden toen in Merelbeke.

In die tijd waren heel wat vrouwen en kinderen werkzaam in de steenbakkerij. ┬Ázij waren dikwijls te herkennen door hun typisch kapje die ze droegen om hoofd en nek te beschermen.

 


Copyright 2001-2008 - www.zevergem.org © Jean Paul Mertens.
Voor meer inlichtingen betreffende deze site: webmaster@zevergem.org

 Deze site is reeds maal bezocht sedert 28/04/2001