Aanmelden
 
 zevergem.org 

  Skip Navigation LinksStartpagina > Kennismaking > De Geschiedenis > Het Onderwijs

De Geschiedenis van het onderwijs in Zevergem


Mag ik hier terug een oproep doen tot de bevolking om eventuele aanvullingen, feiten en foto's te bezorgen zodat een volledig overzicht van het Zevergems onderwijs kan gereconstrueerd worden.


Het oudste mij bekende document dat onderwijs in Zevergem vernoemt dateert vanuit 1765 waarin de proost van de St. Pietersabdij vermeldt dat ene Jacob van de Velde, zijnde koster, de toestemming bekomt om school te houden op het grondgebied van de heerlijkheid van de St. Pietersschool. De pastoor gelastte hem een behoorlijk examen af te leggen.

Een ander stuk, dat zes jaar jonger is, laat ons zien in welke ellendige toestand het onderwijs op het platteland verkeerde. Veelal waren degenen die zich als 'onderwijzers' van de jeugd aanboden, zelf niet in staat hun gedachten naar behoren te verwoorden en in een behoorlijke vorm naar voor te brengen. De enige vereiste om onderwijzer te kunnen worden was dat men een brief kon lezen en een goed gedrag had. Van Rekenen werd toen niet gesproken.

De wethouders van de gemeenten moedigden toch het volksonderwijs aan en de leraren werden daarvoor vergoed. In 1789 ontving hij van de gemeente voor ieder arm kind, dat bij hem naar school ging, zes stuivers per maand.

In 1862 werd een gemeenteschool gebouwd in de Veldstraat (de huidige Veldblomme) die echter in 1974 haar onderwijsbevoegdheden werd ontnomen wegens onvoldoende leerlingen.

De Vrije lagere school heeft echter wel stand gehouden en is momenteel de enige nog resterende school (De Vrije Basisschool Zevergem). Het schooltje werd destijds opgericht door de zusters en is enige jaren geleden overgedragen aan een inrichtende macht gevormd door inwoners van de gemeente.
In het schooljaar 1977-1978 telde de school 76 leerlingen en slechts 4 leerkrachten, ondertussen is zij uitgegroeid tot een volwaardige basisschool met 3 kleuter en 6 lagere leerjaren elk met hun eigen juf of meester.Copyright 2001-2008 - www.zevergem.org © Jean Paul Mertens.
Voor meer inlichtingen betreffende deze site: webmaster@zevergem.org

 Deze site is reeds maal bezocht sedert 28/04/2001