Aanmelden
 
 zevergem.org 

  Skip Navigation LinksStartpagina > Koor Suverlike > Wat is Suverlike

Wat is Suverlike


Een woordje over het koor

Het parochiaal koor Suverlike werd opgericht in september 1992, op initiatief van de toenmalige parochieherder, E.H. Frank Vervliet. Als dirigent werd Daniel Vanrysselberghe aangezocht. Samen met de vaste organist van de kerk, Piet Bogaert, vormden zij de startmotoren van het koor. Bij de eerste repetitie kwamen vijfentwintig zangers van uiteenlopende leeftijd opdagen.

In de voorbije jaren zijn er dat een vijftigtal geworden, mooi verdeeld qua leeftijd (letterlijk van 10 tot 70 jaar) en qua stemmenaantal. Het koor ondersteunt elke zondag de samenzang tijdens de hoogmis en luistert de hoogdagen en speciale vieringen op als ‘concertkoor’ met een speciaal voorbereid programma.

Het repertorium is zeer gevarieerd: alle talen worden gezongen (tot Afrikaanse talen toe) en alle genres passeren de revue (van gregoriaans over Bach tot Schollaert, van Zingt Jubilate over Taizé tot ritmische spirituals en Afrikaanse ritmes). Zoals bij de meeste parochiekoren het geval is, wordt geen muzikale voorkennis vereist om toe te treden. We roeien met de riemen die we hebben, maar we proberen wel zo goed mogelijk te roeien door steeds beter te willen doen.

Nog iets over de wat ongewone naam SUVERLIKE (uitspr: suuverlieke). "Die suverlike" is een middeleeuws epitheton ornans (en dikwijls vervangend synoniem) voor de Heilige Maagd. Daar ligt ook de motivatie voor deze keuze: in de naam Suverlike schuilt de patrones van de parochie: Onze Lieve Vrouw. De naam is ook een vroege vorm van "zuiver": in de betekenis van rein, ongeschonden (op moreel - ethisch vlak); maar ook van mooi en juist (op muzikaal vlak) en bovendien van vroom. De naam is tevens een woordspeling: suver (zuiver) - lieke (lied): een zuiver (in alle betekenissen van het woord) gezongen lied. In de eerste twee lettergrepen, ten slotte, klinken toch wel als echo's van Zevergem...

De dirigent.
Daniel VanrysselberhgeCopyright 2001-2008 - www.zevergem.org © Jean Paul Mertens.
Voor meer inlichtingen betreffende deze site: webmaster@zevergem.org

 Deze site is reeds maal bezocht sedert 28/04/2001